VI KAN SÄKERHETSSYSTEM - VI LÖSER DAGENS PROBLEM MED MORGONDAGENS TEKNIK

  • 3 elte
  • 4 elte
  • 5 elte
  • eltetopbann

Dataskyddspolicy (GDPR)


När du som kund önskar informations ifrån oss, eller beställer en tjänst från oss uppger du dina/företagets kontaktuppgifter och uppgifter till ev. kontaktperson. I samband med detta godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter inom vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.
Vi behandlar dina uppgifter enligt bestämmelserna i GDPR, EU:s allmänna dataskyddsförordning.
Uppgifterna lämnas inte vidare till någon obehörig part, andra företag för marknadsföring eller i annat syfte än för att
kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund.
Du har rätt att få den information vi registrerat om dig och ditt företag. Om den är felaktig, ofullständig
eller irrelevant kan du begära att den rättas eller tas bort.

Kontakta oss då gärna via e-post info@elte.nu
 
Vi sparar dina uppgifter så länge vi har en kundrelation, ett avtal eller gällande garanti, sedan tar vi bort dem ur våra register.
​​​​​​​
(Läs mer om vår uppgiftshantering.)